Pionen

– en del av C Företaget

Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Barngruppen är liten och verksamheten formas utifrån varje barns olika intressen och behov. Hos Pionen är barnens delaktighet viktig där varje barn får vara med och bestämma olika aktiviteter, teman och vad de vill lära sig. Barnen utvecklas till en egen individ utifrån deras egna förmågor där kunskap och självkänsla ges. Målet med verksamheten är att barnen ska känna trygghet, glädje, stöd, och delaktighet. För mig är det även viktigt att skapa en positiv upplevelse både till barn och föräldrar innan det är dags att gå vidare till förskoleklass. Det finns katt och hamster i hemmet.

Telefon

073-354 20 85

}

Öppettider

06.30-16.30 (Mån-Fre)

E-post

pionen@cforetaget.se